Açık Çağrı/ Open Call

Güncel Akış ve Sabit Duruş

‘Güncel Akış ve Sabit Duruş’ başlığı birbirine karşıt kavramları bir arada barındırır. Akışın karşısında duruş, güncelin karşısında sabitlik vardır. Güncel olan bugün, burada ve bu kitle için günceldir ama yarın olup olmayacağı belirsizdir çünkü güncellik kalıcı değildir. Buna karşılık sabit yerinden kıpırdamaz; tavrını, yöntemini değiştirmez ya da çok zor değiştirir. Aynı biçimde düşünerek denilebilir ki, duruşun kararlı hali her akışta olmayan şeydir. Akış değişime eğilimlidir, duruş ona karşı koymaktır.

Bu karşıtlıklar bir süredir hepimizin yaşadığı, dünyanın deneyimlediği bir hali temsil etmiyor mu? 2020 girdi gireli pek çok şey umduğumuzun ya da olacağını düşlediğimizin çok dışında bir yörünge çizdi. Aklımıza gelmeyenleri getiren, güncel yaşamın rutine binen hızlı ve çok hareketli akışına hiç uymayan yeni sayfalar açıldı; yeni hareket ve düşünme biçimleri gelişti. Önce bir akıştan sabit bir duruma evrildik, sonra yavaş yavaş yeni güncel hallerimiz oluşmaya başladı.

Her şey gibi bu süreçte sanatın ve sanat çalışanlarının çalışma, kendileriyle ve dünyayla iletişim kurma biçimleri de değişti. Adeta bir evrimden geçiyoruz. Yeniden düşünüyor, yeniden keşfediyoruz. Ama yaratıcılık durmuyor, akmaya devam ediyor. Sorumuz şu: Acaba ne yöne akıyor?

Belki de, sanatın varlığı eleştirel bir duruş olduğu için şu an bir süredir unuttuğumuz ya da daha önce hiç bu yönden bakmadığımız durumlara ve kavrayışlara alan açıyoruz. Ve bu yeni paradigma üretme biçimlerini ve ortaya çıkan içerikleri etkiliyor ve yön veriyor. Öyle mi?

Aklımıza yeni temalar geliyor. Malzemeye erişim eskisinden farklı mı? Her zaman rutin yaptığımız üretim biçimini tekrarlayabiliyor muyuz yoksa olanaksız mı? Ya da artık farklı bir yol daha mı cazip geliyor? Belki, bunu neden daha önce düşünmemişiz diyoruz şimdi. Tıkandık belki ya da bu tıkanıklığımızın üzerinde düşünmeye başladık ki her düşünceden bir yaratıcı süreç çıkar. Nasıl ki her sergi bir fikirle başlar, akışla sabitlik arasında bir nehir akıyor. Sanatçı, küratör, yazar ya da araştırmacı olarak şimdi bazılarımız kendi nehrinde yıkanıyor. #halkacevrimici işte bunu araştırıyor. Sanatçılarla el ele verip bir üretim süreci deneyimlemek ve bu süreci izleyiciyle paylaşmak istiyor.

Merak ettiğimiz imge, yaşamakta olduğumuz güncel akışla bireysel sabit duruşumuz arasında akan bu nehirde, son aylarda nasıl yıkanıyor olduğumuzun, o nehrin üzerine nasıl köprüler kurduğumuzun imgesi. Tartışmak, paylaşmak ve göstermek istiyoruz.

Bir ayını #halkacevrimici’nde bizimle geçirecek ve üretimini görselleştirip, süreçlerini paylaşacak, bu süre zarfında birlikte diyalogda olacağımız sanatçımız olmak isterseniz, kısa bir bilgi ile bize dönün. Bu çağrıda ne ilginizi çekti ve bağlantılı olarak bu aralar nelerle ilgileniyorsunuz, aklınızda nasıl bir proje var bize yazın. Zaten başladığınız bir proje de olabilir, yola koyulmak için bir zaman ve mekan yaratmak istediğiniz ama henüz fişeğini ateşlemediğiniz bir iş de… Şimdi sıra sizde! Bekliyoruz.

Başvuru adresimiz: halkasanatprojesi@gmai.com

Son Başvuru: 31 Temmuz 2020

Current Flow and Stillness

The title ‘Current Flow and Stillness’ consists of opposite concepts. Stillness in movement or in sound stands against the flow and the current stands against the (implied) stability in stillness. What is current is basicly relevant for today, and it is relevant to those who are here at this specific moment; its tomorrow is uncertain because what is current is not necessarily permanent.

Son Başvuru: 31 Temmuz 2020

Bizi izleyin / Follow us

Blogumuza Abone Olun / Register to our blog

Yeni içerik doğrudan gelen kutunuza iletilsin.