Proje Portfolyoları / Project Portfolios

Çevrimiçi Rezidans Programımız dışında, sanatçılarla birlikte geliştirdiğimiz portfolyo sayfaları… Belli bir dönemde (zaman odaklı) ya da farklı zamanlarda belirli bir tema etrafında (tema odaklı) geliştirilen işleri bir araya getirmeyi, belgelemeyi ve görünür kılmayı amaçlar. 1 sanatçı- 1 küratör işbirlikleriyle gerçekleşir; sanatçıların üretimlerine bilinirlik kazandırma ve izleyicilerle diyalog kurma hedefi taşır.

Apart from the Online Artist Residency Programme, this section is dedicated to portfolio projects that we develop with our collaborating artists. It aims to bring together, to document and give visibility to works created in a specific period of time (a.k.a. time-bounded projects) or around a specific theme revisited from time to time (a.k.a. theme-bounded projects). It is formulated around 1 artist- 1 curator collaborations and targets to build dialogues with the audiences and contribute to the acknowledgement of artistic practice.

Proje Portfolyoları Nedir? 1 Sanatçı – 1 Küratör Buluşması’nda Doğu Çankaya – İpek Çankaya

Yayında / On the Blog

Atölye / Atelier – Baysan Yüksel

#halkacevrimiçi sanatçı ve illüstratör Baysan Yüksel’in Nisan – Haziran 2020 ayları arasında sağlık krizi sebebiyle izolasyon sürecinde ürettiği çalışmalarını bir araya getiriyor. “Atölye” sergi /projesi’si Yüksel’in geleneksel yöntemlerle ürettiği çalışmalar yanında dijital yöntemlerle oluşturduğu çalışmalarına da yer veriyor. Ayrıca, sürece tanıklık etmesi açısından eskizler ve eskiz defterleri de göze çarpıyor. Son olarak da sanatçının kendi atölyesinde oluşturduğu küçük sergi yeniden ele alınıp belgeleniyor. Editörlüğünü Bahar Güneş’in üstlendiği çalışma, Baysan Yüksel’le haftalık atölye görüşmelerinde gelişti.

#halkacevrimici brings together works of artist and illustrator Baysan Yüksel produced during the isolation process due to the health crisis between April and June 2020. The “Atelier” exhibition / project includes works that Yüksel produces using traditional methods, as well as digitally. In addition, sketches and sketchbooks stand out as they testify to the process. Finally, the documentation of Yüksel’s small exhibition that she has displayed in her atelier space will be revisited. The project edited by Bahar Güneş is developed in weekly atelier meetings with the artist.

Baysan Yüksel “Atölye’de” / Baysan Yüksel in the “Atelier”


Yayında / On the Blog

Durrell’a Yanıtlar / Responses to Durrell – Doğu Çankaya

  • Justine'e / To Justine
  • Mekan Ruhu / Spirit of Place
  • Clea'ya / to Clea
  • iskenderiye Dörtlüsü / Alexandria Quartet

Yaşamı ve eserleri Akdeniz’den Kuzey Afrika’ya uzanan bir yazarın yapıtlarına halka grubundan ressam Doğu Çankaya’dan görsel yanıtlar... Çankaya uzun zamandır başucu kitapları yaptığı Lawrence Durrell’in eserlerini ve dünyasını zaman zaman kendi özgün projelerinde ele alıyor. #halkacevrimici bu dizgeden örnekleri bir araya getirdi; İpek Çankaya editörlüğünü yaptı, bağlayıcı metinleri yazdı. Proje portfolyosunu incelemek için BLOG sayfamızı ziyaret edin ya da bağlantıya tıklayın.

This project portfolio contains Doğu Çankaya’s visual responses to the work of the English writer Lawrence Durrell whose life and work are mostly focused in the Mediterranean life and geography. The portfolio is gotten together with the editorial contribution by İpek Çankaya. Please visit our BLOG page for details or click the link below…

https://halkacevrimici.org/blog-2/